Content by Sigma är specialiserade på Formpipes produkter Platina, Platina LS, W3D3 och Long-Term Archive. Med kombinationen av ledande standardprogramvaror och Sigmas specialistkunnande inom dokument- och ärendehantering levererar vi framtidens systemlösningar för Enterprise Content Management.

MED EFFEKTIV ÄRENDE- & DOKUMENTHANTERING UTVECKLAR VI DEN MODERNA MYNDIGHETEN.

Vill du få mer tid åt verksamheten och ägna mindre tid åt rutinärenden? Med effektiv informationshantering sparar du både tid och pengar. Content by Sigma har stor kunskap och vana vid att hjälpa myndigheter och företag med allt från strategi, förstudier och informationsmodellering, till implementering och molntjänster. Vi hjälper till att göra informationen lättillgänglig och säker.

Vi är en heltäckande leverantör både vad gäller kompetens och lösningar. I våra leveranser utgår vi alltid från grundsynen: system, människa och processer. Det gör att vi även kan ta ansvar för delar som ligger utanför den tekniska biten.

Lösningarna kan varieras och innefatta ledningssystem, automatiseringar av ärendehantering, integrationer mot andra system och komplexa informationsstrukturer. Låt oss hjälpa dig att ta kontroll över informationsflödet, få en smidigare hantering och minska pappershögarna.

Vi arbetar främst med Microsoft Sharepoint och Formpipes produkter Platina och W3D3 samt våra egna system DocFactory och SmartShare. Platina har vi arbetat med sedan version 1.0 år 2002. Produktvalet görs alltid utifrån behov och befintlig IT-miljö. Det gör att vi kan fokusera på det som passar din verksamhet bäst och ger mest nytta.

Förbättra kommunikationen mellan myndigheter och intressenter.


Den moderna myndigheten är öppen och har en god relation med medborgarna och andra intressenter.

Formpipes äldsta och största partner.


Vi är engagerade i användarföreningen och skapar egna tilläggsmoduler.

Mer än 100-års erfarenhet av ärendehantering.


Vi kan verksamhetsområdet och har arbetat med fler än 50 olika myndigheter.

Vi kan processer och regelverk.


För oss är det självklart att verksamheten utvecklas inom ramen för de regelverk som finns.

Egna produkter.


Vi har utvecklat en rad egna produkter, specifikt anpassade för svenska myndigheter.

Goda relationer.


Vi vill ha goda relationer våra kunder, men framförallt vill vi att våra kunder har goda relationer med sina intressenter!

Sigma Care.


Ett ärende- eller dokumenthanteringssystem ska leva länge. Ett arkiv ska leva för alltid. Därför har vi vår support- och förvaltningstjänsten Sigma Care.

Partners

För oss på Content by Sigma är det avgörande att arbeta i ett ekosystem, tillsammans med produkt- och tjänsteleverantörer. Det är då vi tillsammans skapar de största värdena för våra kunder.

Formpipe är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). ECM är det samlade namnet på olika tekniker, produkter och system som fångar, processar, lagrar, arkiverar och levererar information på ett systematiserat och kontrollerat sätt.

Sigma är långsiktig affärspartner till Microsoft och utnämndes 2016 till Microsoft Country Partner of the Year.