Content by Sigma är specialiserade på Formpipes produkter Platina, Platina LS, W3D3 och Long-Term Archive. Med kombinationen av ledande standardprogramvaror och Sigmas specialistkunnande inom dokument- och ärendehantering levererar vi framtidens systemlösningar för Enterprise Content Management.

Dokument & ärendehanteringssystem

Sigma arbetar med två Content Management-system från Formpipe; Platina och W3D3. Systemen säkerställer effektiv diarieföring, ärendehantering, dokumenthantering och e-arkivering.

E-arkiv

För säkert bevarande av digital information över längre tid erbjuder Sigma Long-Term Archive från Formpipe.

Electronic Quality Management-system

För att säkerställa regelefterlevnad i en organisation erbjuder Sigma ett elektroniskt system för kvalitetsstyrning (EQMS) från Formpipe; Platina Life Science

Införande & uppgradering

Att införa ett system för första gången, göra en större uppgradering eller byta ut ett gammalt system är ofta kritiskt för verksamheten. Sigma har en lång erfarenhet av lyckade projektleveranser

Konsulttjänster

Specialister på bland annat Platina, W3D3, Long Term Archive, Platina Life Science och Sharepoint, samt på verksamhetsutveckling, tillgänglighet, integration, säkerhet och autentisering, användarvänliga gränssnitt och systemutveckling.

Support & vidareutveckling

Vår strävan är att ert system hela tiden ska öka i värde i er verksamhet. Med vår supporttjänst Care får du nöjda användare och ett kontinuerligt ökat värde av systemet i verksamheten.

PÅ DEN MODERNA MYNDIGHETEN STÄLLS HÖGA KRAV!

För dagens och morgondagens myndigheter är det en förutsättning att kunna ↓


 • Frigöra informationen inom organisationen så att alla kan arbeta effektivare.
 • Dela informationen mellan myndigheter.
 •  Dela informationen till medborgare.
 • Säkerställa rätt information i rätt tid, i rätt format och till rätt mottagare.
 • Nyttja moderna lösningar för arkivering och lagring.
 • Samarbeta med en långsiktig partner som förstår verksamheten.

Sigma levererar tekniskt och kunskapsbaserat stöd för verksamhetsprocesser som ska trygga en effektiv och säker kommunikation inom och mellan organisationer och personer som arbetar i reglerade arbetsmiljöer. Exempel på det senare är myndigheter eller läkemedelsindustrin och liknande verksamheter med höga krav på säkerhet, spårbarhet och effektivitet i sitt dagliga arbete.

Området omfattar bland annat ↓


 • Identifiering av informationsbehov och nödvändiga dokument (handlingar) i aktuell organisation.
 • Versionshantering.
 • Handläggningsrutiner.
 • Dokumentframställning.
 •  Utarbetande av dokumenthanterings- och arkivbildningsplaner (DA-plan).
 • E-Arkiv.
 • Sökhjälpmedel.
 • Portaler för kommunikation med intressenter.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er?


Andreas Hjalmarsson
Content by Sigma
andreas.hjalmarsson@sigma.se
+46 733 72 37 57


Erik Wärn
Content by Sigma
erik.warn@sigma.se
+46 703 79 23 43

E-tjänst för Grant Management för Vetenskapsrådet

Gemensam e-tjänst för Grant Management – forskningsfinansiering – byggd med Platina som bas.