DOKUMENT & ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM

Sigma arbetar med två Content Management-system från Formpipe; Platina och W3D3. Systemen säkerställer effektiv diarieföring, ärendehantering, dokumenthantering och e-arkivering.

Platina

Platina är en modern webbaserad Enterprise Content Management-produkt för effektiv och kvalitetssäkrad hantering av information. Användare av produkten kommer från såväl privat som offentlig sektor, däribland myndigheter, landsting, produktions- och läkemedelsföretag där informationsspårbarhet och strukturella dokumentationsrutiner är av central betydelse. Platina är validerad enligt FDA och i enlighet med rådande ISO-standarder.

Platina levereras med färdiga moduler för t.ex. dokument-, ärende-, diarie- och registerhantering som därtill erbjuder oändliga integrationsmöjligheter.

Sigma har arbetat med Platina sedan 1995 och med ett 50-tal konsulter har vi en stor leveransförmåga inom samtliga tekniska och verksamhetsmässiga områden.

Läs mer om Platina.

W3D3

W3D3 är en stabil och kraftfull Enterprise Content Management-produkt för informationshantering och effektiva e-tjänster. Produkten har en omfattande kundbas med tusentals användare som drar nytta av W3D3 som både standardlösning och för specifika lösningsändamål.

Med W3D3 skapas ordning och reda bland dokument, ärenden och handlingar och medvetandegör för hela kundens organisation vilken information som är aktuell, var den finns, hur den nås och vilka som äger åtkomst till informationen.

Idag använder sig kommuner, myndigheter och universitet av W3D3 för bland annat effektiv diarieföring, ärendehantering, dokumenthantering och e-arkivering.
Sigma har arbetat med Platina sedan 1995 och med ett 50-tal konsulter har vi en stor leveransförmåga inom samtliga tekniska och verksamhetsmässiga områden.

Läs mer om W3D3.

Lösningar

Sigma arbetar med marknadens mest uppskattade ECM-produkter och hjälper dig och din organisation att arbeta effektivt med bl.a. dokumenthantering, ärendehantering och processer kopplade till organisationens olika informationsflöden. Till din hjälp har vi ett antal unika lösningar som gör din vardag ännu enklare:

 

  • Platina-Sharepoint Integration
  • Platina Portal
  • Platina Search
  • Platina Publisher
  • Platina Smarta sökmappar
  • Platina Form To Form Builder

Platina-Sharepoint Integration

Många företag och myndigheter använder Sharepoint som sin intranätlösning med funktionalitet för informationsdelning och samarbetsytor. Sigma har utvecklat en integration och stöd mot Sharepoint som innebär att användarna kan få ut maximal nytta av både ärende- och dokumenthantering samt publicering och samarbetsytor.

Platina/W3D3 Portal

Platina Portal är en applikation som tillhandahåller flexibla och användarvänliga webbgränssnitt för att skapa olika typer av e-tjänster. Portalen är helt integrerad med Formpipe Platina, är åtkomlig från Internet och stödjer de vanligaste webbläsarna på marknaden. Efter inloggning i Platina Portal har användaren tillgång till följande funktioner:
• Skapa nya ansökningar utifrån de formulär som finns tillgängliga
• Följa sina pågående ärenden
• Titta på tidigare ärenden som är avslutade
• Ändra sina kontaktuppgifter
Platina Portal innehåller även en öppen del som inte kräver inloggning. Här kan man lägga ut formulär som ska vara tillgängliga utan inloggning.

Platina Search

Varför kan det gå snabbare att söka genom alla Wikipedias miljontals dokument än att hitta rätt handling i er egen Platinainstallation? Svaret stavas Elasticsearch – och nu kan ni få samma supersnabba sökmotor inbyggt i ert Platinasystem. Platina Search kan leta i alla fält och efter alla objekttypers data och metadata – samtidigt. Detta gör letandet enklare och smidigare. Sökmotorn hittar de mest relevanta sökresultaten för din fråga och kan till och med ha överseende med stavfel.
Platina Smarta sökmappar.

Platina/W3D3 Web Publisher

Sigma har utvecklat en lösning för att publicera dokument och metadata direkt på webben, Platina Web Publisher. För alla de företag som idag använder Platina finns nu möjlighet att direkt i Platina välja att även publicera dokument på sin webbplats. Därmed blir det enkelt för användaren eftersom denna nu kan hantera något som tidigare var två separata arbetsuppgifter i en och samma process. Med Platina Web Publisher kommer användaren även snabbt igång med att skapa nya externa dokumentbibliotek och publicera dokument till dessa och W3D3.

Platina Smarta Sökmappar

Platina Smarta Sökmappar är en modul som ger enkel och snabb överblick och tillgång till grupperingar av Platinaobjekt, exempelvis ärenden, handlingar eller dokument. Platina Smarta Sökmappar kan konfigureras till att möjliggöra sökning med hjälp av olika sökparametrar t.ex. listor, checkrutor och textfält. Vid konfigureringen anger man även vilka kolumner som ska visas i listan så att resultatet är anpassat efter aktuellt behov. Listan kan enkelt sorteras och alla objekten i listan öppnas via ett enkelt klick. Det är möjligt att konfigurera Platina Smarta Sökmappar så att de tillåter masshantering för objekten i listan. Då visas en checkruta för var och ett av objekten och för alla som är ikryssade utförs något, exempel på detta kan vara utskrift, skicka ett e-postmeddelande eller statusändring. Flera aktiviteter kan också utföras på samma gång, allt efter hur modulen är konfigurerad.

Platina Form To Form Builder

Form To Form Builder är en applikation som tillhandahåller ett flexibelt sätt att knyta webbformulär mot ärenden och handlingar i ECM-systemen Platina eller W3D3 från Formpipe.