E-ARKIV

Sigma arbetar med e-arkiv-systemet Long Term Archive från Formpipe. Systemet säkerställer att all arkivering följer lagar och direktiv om hur information får lagras.Long-Term Archive by Formpipe är ett system för bevarande av digital information över längre tid. Systemet är framtaget i nära dialog med Riksarkivet och är baserat på OAIS-modellen (ISO 14721:2003).

I takt med att viktig information flyttas från papper till digital form blir de externa direktiven och lagarna allt mer detaljerade. Lagar och regler som styr hur information ska lagras kan vara:

  • Offentlighetsprincipen
  • Riksarkivets föreskrifter
  • Bokföringslagen
  • EuroSox
  • PSI-direktivet

Läs mer om Long-Term Archive.